PCD / PCBN, MCD Almaz kesmek gurallary üçin witrirlenen keramiki göwher ýylmaýjy tigir

Gysga düşündiriş:

1. PCD, PCBN, MCD, Tebigy göwher gurallary üwemek üçin amatly

2. 60mikrondan gödek göwherden 1 mikrona çenli göwher bar

3. Çalt gödek üwemekden başlap, iň soňky ýerüsti pola çenli.

4. Gurallaryňyza ajaýyp çydamlylygy saklamak üçin deňagramly boluň


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

RZ PCD, PCBN, CBN, MCD Almaz, Tebigy göwher kesmek gurallary üçin Vitrified Bond göwher ýylmaýjy tigirleri işläp düzdi.Mugt we çalt kesip bolýar Gowy üwemek üçin, dürli periferiýa üweýji maşynlarda ajaýyp çydamlylygy saklaň

Obýekt Witirlenen / keramika Öwürmek usuly Faceerüsti / Maslahat üweýji
Tigir şekili Kubok 6A2, 4A2, 12V2 Iş bölegi Kesiş gurallary
Tigiriň diametri 100/125/150 Iş bölegi materiallary PCD, PCBN, CBN, CVD, MCD & Natural Diamond
Abraziw görnüşi SD Senagat Kesiş gurallary
Grit 60, 40, 20, 15, 10, 7, 5, 3 we 1 mikron Amatly üweýji maşyn periferiýa ýylmaýjy maşyn we Tool ýylmaýjy
Konsentrasiýa 175% 200% Gollanma ýa-da CNC Gollanma we CNC
Çygly ýa-da gury üwemek Çyg Maşyn markasy COBORN, EWAG, FARMAN

Arza

PCD, PCBN, CBN, CVD, MCD we Tebigy göwher kesmek guraly üwemek
Faceerüsti üwemek

Maslahat üweýji

periferiýa üweýji maşyn

图片 9

Meşhur ululyklar

Şekil

D (mm)

T (mm)

H (mm)

W (mm)

X (mm)

6A2

12A2

100

40

31,75 / 32/40

3,5,10,15,20

10

125

40

31,75 / 32/40

3,4,5,10,15,20

10

150

40

31,75 / 32/40

1,2,3,5,10,15,20

10

11V9

12V9

11V2

100

40

31,75 / 32/40

3,5,10,15,20

10

125

40

31,75 / 32/40

3,4,5,10,15,20

10

150

40

31,75 / 32/40

1,2,3,5,10,15,20

10

Custöriteleşdirilen ululyklar hem bar

Grit ululyklary

Öwürmek görnüşi

Arza

W60 (300 # D64)

W40 (400-500 #, D35)

W28 (600-700 #, D28)

gödek

Täzeden düzmek ýa-da täzeden işlemek

Stockokary paýnamany aýyrmak

W20 (800-1000 #, D20)

Orta

Gurallary üwemek üçin iň köp uniwersal gözenek

W10 (1500 #, D15A)

W7 (2000 #, D15B)

Gowy

Ingyladyş işini tamamlamak - işlenen ýüzleriň gaty gowy hilini almak

W5 (3000 #, D7)

W3.5 (4000 #, D3)

Polýak

Aýna gutarmak üçin ajaýyp gutarmak


  • Öňki:
  • Indiki: