Hardend Polat ýylmaýjy tigirler

  • Gaty polat ýylmaýjy CBN tigirleri

    Gaty polat ýylmaýjy CBN tigirleri

    Hardokary gatylykly polat kesmek, ölmek we galyp önümçiliginde meşhurdyr.Köplenç öwrüm, degirmen ýüzleri gowy, ýöne gowy ýer gutarmaly bolanda, ony üwürmeli.Highöne gaty gaty gaty polat üçin adaty abraziw tigirleriň işleýşi pes.Dogrusy, CBN tigirleri gaty polat üçin iň oňat ýylmaýjy tigirler ýa-da ýiti tigirlerdir.