Volfram karbidi üwemek

  • Volfram karbidi üçin göwher ýylmaýjy tigirler

    Volfram karbidi üçin göwher ýylmaýjy tigirler

    Volfram karbidi (sementlenen karbid) gaty reňkli metal, göwher ýylmaýjy tigirler, ony üwemek üçin iň amatly saýlawdyr.Volfram karbidi gaty gaty bolany üçin, adatça HRC 60-dan 85-e çenli. Şonuň üçin adaty abraziw ýylmaýjy tigirler gowy üwürip bilmeýär.Göwher iň kyn abraziwdir.Düwürtükli göwher ýylmaýjy tigirler wolfram karbidini üweýär.Volfram karbid çig malyna (çybyk, tabak, taýak ýa-da disk), wolfram karbid gurallaryna ýa-da volfram karbid örtügine garamazdan, göwher üweýji tigirlerimiziň hemmesi çalt we ajaýyp gutaryp biler.