Göwher ýylmaýjy tigirler

 • Volfram karbidi üçin göwher ýylmaýjy tigirler

  Volfram karbidi üçin göwher ýylmaýjy tigirler

  Volfram karbidi (sementlenen karbid) gaty reňkli metal, göwher ýylmaýjy tigirler, ony üwemek üçin iň amatly saýlawdyr.Volfram karbidi gaty gaty bolany üçin, adatça HRC 60-dan 85-e çenli. Şonuň üçin adaty abraziw ýylmaýjy tigirler gowy üwürip bilmeýär.Göwher iň kyn abraziwdir.Düwürtükli göwher ýylmaýjy tigirler wolfram karbidini üweýär.Volfram karbid çig malyna (çybyk, tabak, taýak ýa-da disk), wolfram karbid gurallaryna ýa-da volfram karbid örtügine garamazdan, göwher üweýji tigirlerimiziň hemmesi çalt we ajaýyp gutaryp biler.

 • PCD / PCBN, MCD Almaz kesmek gurallary üçin witrirlenen keramiki göwher ýylmaýjy tigir

  PCD / PCBN, MCD Almaz kesmek gurallary üçin witrirlenen keramiki göwher ýylmaýjy tigir

  1. PCD, PCBN, MCD, Tebigy göwher gurallary üwemek üçin amatly

  2. 60mikrondan gödek göwherden 1 mikrona çenli göwher bar

  3. Çalt gödek üwemekden başlap, iň soňky ýerüsti pola çenli.

  4. Gurallaryňyza ajaýyp çydamlylygy saklamak üçin deňagramly boluň

 • PDC kesiji PDC bitleri ýylmaýjy göwher tigirleri

  PDC kesiji PDC bitleri ýylmaýjy göwher tigirleri

  PDC kesiji, PDC Bits nebit burawlamak üçin niýetlenendir, PDC Cutter öndürijisi ýa-da PDC Bits öndürijisi bolsun, olary üwemek üçin elmydama çydamly göwher üweýji tigirleri gerek.RZ, göwher tigirlerimizi PDC üwemek üçin premium göwher abraziwleri we super baglanyşyk saýlaň.

 • Gaty keramika üçin göwher üweýji tigirler

  Gaty keramika üçin göwher üweýji tigirler

  Gaty keramika gatylygy bilen meşhurdyr.Senagat maşyn böleklerinde, Analitik gurallarynda, lukmançylyk böleklerinde, ýarymgeçirijide, gün energiýasynda, awtoulagda, howa giňişliginde we ş.m. giňden ulanylýar.

 • Keramiki Chrome volfram karbid örtügi üçin göwher ýylmaýjy tigirler we gurallar

  Keramiki Chrome volfram karbid örtügi üçin göwher ýylmaýjy tigirler we gurallar

  Volfram karbidi we Chrome örtükleri gaty gaty we könelişme garşylygy bilen.Diňe göwher üweýji tigirler ony erkin üwürip biler.Göwher üweýji tigirlerimiz, volfram karbidi, Chrome, Nikel, keramika örtüklerini örtüp biler.

 • 1A1 silindr görnüşli ýylmaýjy göwher tigirleri

  1A1 silindr görnüşli ýylmaýjy göwher tigirleri

  Silindr görnüşli üweýji rezin bagy göwher CBN üweýji tigirleri

  Biziň rezin bagymyz göwher ýylmaýjy tigirler, köp mukdarda üwemek we dürli ussahanalarda gaty materiallary üwemek üçin niýetlenendir.Adaty silindr görnüşli ýylmaýjy tigirler Alýumin oksidi, kremniý karbidleri we şuňa meňzeş abraziwlerden ýasalýar.Kän işiňiz ýok bolsa we üweýji materiallar gaty kyn bolmasa, adaty abraziw tigirler gowy.Höne HRC40-dan ýokary materiallary üwenden soň, esasanam siziň köp işiňiz bar bolsa, adaty abraziw tigirler üweýiş netijeliliginde erbet işleýär.

  Garaz, super abraziw (göwher / CBN) tigirlerimiz size uly kömek eder.Gaty materiallary gysga we ýylmanak edip bilerler.Resin Bond Diamond CBN üweýji tigirleri, HRC 40-dan ýokary üweýji materiallar üçin iň tygşytly we täsirli ýylmaýjy tigirlerdir.