WA üweýji tigirler

  • WA A ALUMINUM OXIDE ÖÇÜRMEK

    WA A ALUMINUM OXIDE ÖÇÜRMEK

    Ak alýumin oksidi üweýji tigirler, şeýle hem ak alýumina, ak korundum ýylmaýjy tigirler, WA üweýji tigirler diýilýär.Iň köp ýaýran ýylmaýjy tigirlerdir.

    Ak alýumin oksidi, 99% -den gowrak arassa alýumini öz içine alýan alýumin oksidiniň ýokary derejede arassalanan görnüşidir.Bu abraziwiň ýokary arassalygy diňe bir häsiýetli ak reňk bermek bilen çäklenmän, ýokary öndürijiligiň özboluşly aýratynlygy bilen hem karz berýär.Bu abraziwiň gatylygy, goňur alýumin oksidine (1700 - 2000 kg / mm düwme) 2 meňzeýär.Bu ak abraziw, gaty çalt we salkyn kesmek we üweýiş aýratynlyklaryna eýedir, esasanam dürli takyklyk üweýiş amallarynda gaty ýa-da ýokary tizlikli polat üwemek üçin amatly.