Metal Bond göwher CBN üweýji tigir gurallary

Gysga düşündiriş:

1.Metal Bond göwher geýim tigirleri we gurallary

2. Aýna gyrasy üwemek üçin metal bagyr göwher ýylmaýjy tigirler

3. Daş profilini üwemek üçin metal zynjyr göwher ýylmaýjy tigirler

4.Metal baglanyşyk göwher göwher nokady

5.Metal Bond göwher türgenleşikleri


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Uzyn tigir ömri

Iň ýokary forma

Kesilen kesişler üçin ajaýyp

Örän üweýiş wagtynda görnüşini we ululygyny saklaň

Metal Bond göwher ýylmaýjy tigirler, adatça daş we aýna üwemek üçin.RZ, uzak ömrüň aýratynlyklary we önümleriňizde iň pes gyrasy bolan metal baglanyşykly göwher tigirleri dizaýn edýär.

图片 4
图片 3

Şeýle hemsuper görnüşli saklaýyş aýratynlyklary sebäpli, metaldan ýasalan göwher gural geýim gurallaryny ýasamak üçin amatlydyr.Metal Bond Sintered Almaz geýim rulony, adaty abraziw tigirleriň emele gelmegi üçin iň gowy seçimdir.RZ, göwher geýim rulonlaryny CNC onlaýn geýinmek üçin, şeýle hem ähliumumy üweýji maşynlar üçin dizaýn edip biler.

图片 7
图片 6

  • Öňki:
  • Indiki: