Obýektler

 • Elektroplirlenen göwher CBN tigirleri we gurallary

  Elektroplirlenen göwher CBN tigirleri we gurallary

  1. Döküm demir zaýalanmak we üwemek üçin göwher gurallary

  2. Agaçdan ýasalan gurallary ýiteltmek üçin elektroplirlenen CBN tigirleri

  3.Elektroplirlenen CBN tigirleri we awtoulag böleklerini üwemek üçin gurallar

  4. Bandsaw pyçaklaryny ýiteltmek üçin elektroplirlenen CBN tigirleri

  5. Zynjyr dişlerini ýiteltmek üçin elektroplirlenen CBN tigirleri

  6.Elektroplirlenen göwher geýim tigirleri we rulonlary

  7.Elektroplirlenen göwher CBN ýiti daş

  8.Elektroplirlenen göwher pyçaklary gördi

  9. Profil üweýji daşlar üçin elektroplirlenen göwher tigirler

  10.Elektroplirlenen göwher CBN oturdylan nokady

 • Resin Bond göwher CBN üweýji tigirleri

  Resin Bond göwher CBN üweýji tigirleri

  Resin Bond iň arzan baglanyşykdyr.Adaty abraziw tigirlerde we Superabrasives (Almaz we CBN) ýylmaýjy tigirlerde hem meşhurdyr.Rezin baglanyşygy abraziw maslahatlary çalt açyp biler, şonuň üçin ýokary çykdajy aýyrmak nyrhy bilen ýylmaýjy tigirini ýiti saklap biler.Bu öndürijilik sebäpli, kesmekde, gurallary üwemekde we ýiteltmekde, pyçak we pyçaklary üwemekde we başga-da köp gaty material üwemekde ulanylýar.

 • 1A1 1A8 ID üweýji Almaz CBN üweýji tigirleri

  1A1 1A8 ID üweýji Almaz CBN üweýji tigirleri

  ID ýylmaýjy tigirler içki deşikleri üwemek we ýalpyldatmak üçin.RZ Resin Bond Almaz CBN ID üweýji tigirleri, ID üweýişde mukdarda üwemek üçin amatlydyr.

 • 4A2 12A2 Gap şekilli göwher göwher CBN tigirleri

  4A2 12A2 Gap şekilli göwher göwher CBN tigirleri

  4A2 12A2 gap-gaç şekilli rezin zynjyr göwher / CBN tigirleri, uly tigir ulanyp bilmeýän kiçijik otaglarda gurallary ýiteltmek we üwemek üçin niýetlenendir.Agaçdan ýasalan gurallary ýitileşdirmekde, metaldan ýasalan gurallary ýitileşdirmekde, pyçak we pyçaklary ýitileşdirmekde gowy ýerine ýetirýär.

 • 1F1 14F1 Profil ýylmaýjy göwher CBN üweýji tigirleri

  1F1 14F1 Profil ýylmaýjy göwher CBN üweýji tigirleri

  1F1 14F1 tegelek gyrasy bilen bolup, dürli önümlerdäki profilleri, çukurlary, ýerleri ýasamak üçin ulanylyp bilner, meselem, agaç galyndy pyçaklaryndaky profiller, sowuk pyçaklardaky dişler, daşdaky aýnalar, aýna, keramika we karbid / HSS gurallary.

  1F1 14F1, tegelek gyrasy uzak wagtlap saklap bilýän, geýinmek wagtyny azaldyp bilýän super baglanyşyk ulanýar.

 • 11V9 12V9 alaw kubogy göwher CBN üweýji tigirleri

  11V9 12V9 alaw kubogy göwher CBN üweýji tigirleri

  11V9 we 12V9, kiçijik otaglarda işläp bilýän alawly kubok tigirleriniň ýiti gyrasy bar.Tekiz ýa-da käse tigirlerine ýetmek kyn bolan şol gurallar, arra we dişler üçin gyralary we dişleri üýşürmekde gowy ýerine ýetirýärler.

 • 1A1 Merkezsiz ýylmaýjy göwher CBN tigirleri

  1A1 Merkezsiz ýylmaýjy göwher CBN tigirleri

  Merkezsiz üwemek, gysga wagtyň içinde köp mukdarda üwemek üçin amatlydyr.Easyeňil gurnamak we üýtgetmek, bazar talaplaryna çeýe sazlanmagy kepillendirýär.RZ Merkezsiz ýylmaýjy göwher / CBN tigirleri, çylşyrymly umumy düşünjesi we ýokary öndürijilik derejesi bilen täsir galdyrýar.

 • Witrirlenen Bond Superabrasive Almaz CBN üweýji tigirleri

  Witrirlenen Bond Superabrasive Almaz CBN üweýji tigirleri

  “Witrified Bond” birleşdiriji “Vitrified bond” tigirleri aşa agressiw we pes temperaturada erkin kesilýär.Adaty abraziw ýylmaýjy tigirler üçin iň meşhur baglanyşykdyr we aşa ýokary ýylmaýjy tigirler barada aýdylanda bolsa, gaty ýokary aksiýa aýyrýan nyrhlar we aşa ýokary tigir ömri.

  Superabrasive (PCD CBN PCBN), polat ýa-da karbidleri takyk üwemek we gutarmak, ýa-da gaty gaty materiallarda üwemek, ýa-da ýokary aýyrma nyrhlaryny yzarlamak üçin, ýokary üweýji güýçlere garşy durup, oňat ýerine ýetirýän çydamly tigir gerek. gutarnykly programmalar, RZ vitrifirlenen baglanyşyk ýylmaýjy tigirleri islän zadyňyzy berer.

 • Camshaft Crankshaft Grinding Witrified Bond CBN tigirleri

  Camshaft Crankshaft Grinding Witrified Bond CBN tigirleri

  1. Uzak hyzmat ömri

  2. Çalt üwemek

  3. Geýim aralygy

  4. Ajaýyp üweýji ýer gutarýar

  5. highokary takyk üweýji

12Indiki>>> Sahypa 1/2