Elektroplirlenen göwher CBN tigirleri we gurallary

Gysga düşündiriş:

1. Döküm demir zaýalanmak we üwemek üçin göwher gurallary

2. Agaçdan ýasalan gurallary ýiteltmek üçin elektroplirlenen CBN tigirleri

3.Elektroplirlenen CBN tigirleri we awtoulag böleklerini üwemek üçin gurallar

4. Bandsaw pyçaklaryny ýiteltmek üçin elektroplirlenen CBN tigirleri

5. Zynjyr dişlerini ýiteltmek üçin elektroplirlenen CBN tigirleri

6.Elektroplirlenen göwher geýim tigirleri we rulonlary

7.Elektroplirlenen göwher CBN ýiti daş

8.Elektroplirlenen göwher pyçaklary gördi

9. Profil üweýji daşlar üçin elektroplirlenen göwher tigirler

10.Elektroplirlenen göwher CBN oturdylan nokady


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Elektroplirlenen göwher / CBN gurallary bir nikel matrisa ulanyp, guralyň ýüzüne birikdirilen göwher ýa-da CBN bölejiginiň bir gatlagyndan ýa-da köp gatlakdan (ulanylyşyna baglylykda) ýasalýar.Gural korpusy adatça polat ýa-da alýumin.

Elektroplirlenen-göwher-CBN-gural-görkezme-diagramma
Elektroplirlenen-göwher-CBN-gural-görkezme-diagramma-ýeke-VS-MULTI

RZ Köp göwher CBN gatlaklary bilen ýokary hilli göwher CBN gurallaryny ösdürýär.

Köp gatly göwher CBN gurallary ömrüň has uzyn.

Qualityokary hilli göwher / CBN size ýokary hilli gurallary getirýär

RZ Gurallarymyz üçin ýokary hilli göwher we CBN abraziw saýlandy

Seleted-Almaz-CBN
Aýratynlyklary Öwürmek usuly Senagat
Accokary takyk profiller Kesgitlemek Gurallaryň ýitileşmegi
Ykdysadyýet Şahsyýeti üwemek Agaç işläp bejermek gurallary
Stockokary paýnamany aýyrmak Profil üwemek Pyçak kesmek
Gury we çygly üwemek üçin amatly Geýinmek Daş
Gowy şekili saklamak ukyby Kesmek Awtoulag pudagy

Elektroplirlenen göwher CBN guralynyň diagrammasy

EPdim 1 STEL / ALUMINUM ÖNÜMLERI

2-nji ädim Beden izolýasiýa lentasy

EPdim 3 ÖEÜNI ALMAK

SETP4 ELEKTROPLATING DIAMOND / CBN

5-nji ädim. Lentalary öçürmek

6-njy ädim

7-nji EPdimiň hilini barlamak

8-nji ädim


  • Öňki:
  • Indiki: