Önümler

 • CNC üweýji maşynda gaty gazly gaty karbid HSS guralyny çişirmek üçin göwher CBN tigirleri

  CNC üweýji maşynda gaty gazly gaty karbid HSS guralyny çişirmek üçin göwher CBN tigirleri

  Gaty karbid ýa-da HSS gurallary, CNC üweýji tigirlerinde üýşmek, gazlamak ýa-da OD üwemek üçin elmydama ýokary hilli göwher CBN tigirleri gerek.RZ bu pudak üçin G-Power Diamond CBN üweýji tigirleri ösdürýär.

 • 6A2 11A2 jam görnüşli Resin Bond göwher, CBN üweýji tigirleri

  6A2 11A2 jam görnüşli Resin Bond göwher, CBN üweýji tigirleri

  6A2 11A2 jam şekilli ýylmaýjy tigirler, ähliumumy gural ýylmaýjylary, Periferiýa ýylmaýjy, şeýle hem awtomatiki arra, kesiji we gural ýylmaýjy enjamlar üçin niýetlenendir.Adatça gurallary üwemek, üweýji we ýerüsti üwemek üçin bolýar.

 • 1A1 silindr görnüşli ýylmaýjy göwher tigirleri

  1A1 silindr görnüşli ýylmaýjy göwher tigirleri

  Silindr görnüşli üweýji rezin bagy göwher CBN üweýji tigirleri

  Biziň rezin bagymyz göwher ýylmaýjy tigirler, köp mukdarda üwemek we dürli ussahanalarda gaty materiallary üwemek üçin niýetlenendir.Adaty silindr görnüşli ýylmaýjy tigirler Alýumin oksidi, kremniý karbidleri we şuňa meňzeş abraziwlerden ýasalýar.Kän işiňiz ýok bolsa we üweýji materiallar gaty kyn bolmasa, adaty abraziw tigirler gowy.Höne HRC40-dan ýokary materiallary üwenden soň, esasanam siziň köp işiňiz bar bolsa, adaty abraziw tigirler üweýiş netijeliliginde erbet işleýär.

  Garaz, super abraziw (göwher / CBN) tigirlerimiz size uly kömek eder.Gaty materiallary gysga we ýylmanak edip bilerler.Resin Bond Diamond CBN üweýji tigirleri, HRC 40-dan ýokary üweýji materiallar üçin iň tygşytly we täsirli ýylmaýjy tigirlerdir.

 • Göni silindr görnüşli ýylmaýjy tigirler

  Göni silindr görnüşli ýylmaýjy tigirler

  GYZYKLANMAK ÜÇIN

  Silindr görnüşli ýylmaýjy tigirler silindr görnüşli ýylmaýjy maşynlarda ulanylýar.RZ dürli abraziw serişdeleri bilen silindr görnüşli üweýji tigirleri getirýär.Alýumin oksidi üweýji tigirler, kremniý karbid üweýji tigirleri, göwher ýylmaýjy tigirler we CBN üweýji tigirleri bar.

 • Becnch Grinder Pedestal Grinder Tigirleri

  Becnch Grinder Pedestal Grinder Tigirleri

  Oturgyç ýylmaýjy we pyýada ýylmaýjy üçin ýylmaýjy tigirler:

  Bir ýylmaýjy (skameýka ýa-da pedal ýylmaýjy bolsun) gurallaryňyzy ýiti we oňat görnüşde saklamak üçin esasy guraldyr.Hünärmen, DIY'er ýa-da ussahana fabrigi bolsaňyzam, hemmäňizde bolmaly.Oturgyç ýylmaýjydaky möhüm bölekler ýylmaýjy tigirlerdir.Şonuň üçin dogry çalşylýan ýylmaýjy tigirleri saýlamak üçin öwrenmeli zat.Şeýle hem, programmaňyza görä dogry üweýji tigirleri saýlamaga kömek edip bileris.