Önümler

 • 1A1 Merkezsiz ýylmaýjy göwher CBN tigirleri

  1A1 Merkezsiz ýylmaýjy göwher CBN tigirleri

  Merkezsiz üwemek, gysga wagtyň içinde köp mukdarda üwemek üçin amatlydyr.Easyeňil gurnamak we üýtgetmek, bazar talaplaryna çeýe sazlanmagy kepillendirýär.RZ Merkezsiz ýylmaýjy göwher / CBN tigirleri, çylşyrymly umumy düşünjesi we ýokary öndürijilik derejesi bilen täsir galdyrýar.

 • PDC kesiji PDC bitleri ýylmaýjy göwher tigirleri

  PDC kesiji PDC bitleri ýylmaýjy göwher tigirleri

  PDC kesiji, PDC Bits nebit burawlamak üçin niýetlenendir, PDC Cutter öndürijisi ýa-da PDC Bits öndürijisi bolsun, olary üwemek üçin elmydama çydamly göwher üweýji tigirleri gerek.RZ, göwher tigirlerimizi PDC üwemek üçin premium göwher abraziwleri we super baglanyşyk saýlaň.

 • Oturgyç ýylmaýjy üçin “Eelctroplated Diamond CBN” tigirleri

  Oturgyç ýylmaýjy üçin “Eelctroplated Diamond CBN” tigirleri

  Oturgyç ýylmaýjylar üçin “Elektroplated CBN” tigirlerimiz, esasan, gaty gurallary üwemek, ýiteltmek ýa-da ýuwmak üçin niýetlenendir.Bu öwrüliş gurallary, goýmalar, pyçaklar, türgenleşikler, degirmenler, kesiji enjamlar, kesiş gurallary, agaçdan ýasalan gurallar, agaç pyçaklary we dürli pyçaklar bolup biler.

  Adatça, CBN tigirleri HSS polat, garyndy polat, D2 polat, gural polatlary üçin.Göwher tigir, volfram karbid gurallary, sementlenen karbid gurallary we keramiki gurallar üçin niýetlenendir.

 • Pes tizlikli ýylmaýjy Tormek, Jet, Grizzly, Scheppach üçin pyçak ýiti CBN tigirleri

  Pes tizlikli ýylmaýjy Tormek, Jet, Grizzly, Scheppach üçin pyçak ýiti CBN tigirleri

  Pes tizlikli ýylmaýjylarda pyçagy ýiteltmek üçin ýörite Alýumin CBN tigirleri.Markalaryň köpüsine bazardaky pes tizlikli ýylmaýjylara laýyk gelýär.Tormek, Scheppach, Jet, Record, Grizzly, Triton, Saber, WEN, Holzmann NTS 250PRO we ş.m.

 • Demir ýasalan polat ýylmaýjy göwher CBN gurallary tigirleri

  Demir ýasalan polat ýylmaýjy göwher CBN gurallary tigirleri

  Mukdar üwürmek ýa-da zaýalanýan çoýun gaty kyn iş, ähliumumy üweýji tigirler gaty hapa we ömri gysga.Elektroplirlenen ýa-da vakuum bilen örtülen göwher tigirler we gurallar arassa üweýji we uzak dowamly tigir ömrüni üpjün edýär.

 • Gaty polat ýylmaýjy CBN tigirleri

  Gaty polat ýylmaýjy CBN tigirleri

  Hardokary gatylykly polat kesmek, ölmek we galyp önümçiliginde meşhurdyr.Köplenç öwrüm, degirmen ýüzleri gowy, ýöne gowy ýer gutarmaly bolanda, ony üwürmeli.Highöne gaty gaty gaty polat üçin adaty abraziw tigirleriň işleýşi pes.Dogrusy, CBN tigirleri gaty polat üçin iň oňat ýylmaýjy tigirler ýa-da ýiti tigirlerdir.

 • Witrirlenen Bond Superabrasive Almaz CBN üweýji tigirleri

  Witrirlenen Bond Superabrasive Almaz CBN üweýji tigirleri

  “Witrified Bond” birleşdiriji “Vitrified bond” tigirleri aşa agressiw we pes temperaturada erkin kesilýär.Adaty abraziw ýylmaýjy tigirler üçin iň meşhur baglanyşykdyr we aşa ýokary ýylmaýjy tigirler barada aýdylanda bolsa, gaty ýokary aksiýa aýyrýan nyrhlar we aşa ýokary tigir ömri.

  Superabrasive (PCD CBN PCBN), polat ýa-da karbidleri takyk üwemek we gutarmak, ýa-da gaty gaty materiallarda üwemek, ýa-da ýokary aýyrma nyrhlaryny yzarlamak üçin, ýokary üweýji güýçlere garşy durup, oňat ýerine ýetirýän çydamly tigir gerek. gutarnykly programmalar, RZ vitrifirlenen baglanyşyk ýylmaýjy tigirleri islän zadyňyzy berer.

 • Camshaft Crankshaft Grinding Witrified Bond CBN tigirleri

  Camshaft Crankshaft Grinding Witrified Bond CBN tigirleri

  1. Uzak hyzmat ömri

  2. Çalt üwemek

  3. Geýim aralygy

  4. Ajaýyp üweýji ýer gutarýar

  5. highokary takyk üweýji

 • Metal Bond göwher CBN üweýji tigir gurallary

  Metal Bond göwher CBN üweýji tigir gurallary

  1.Metal Bond göwher geýim tigirleri we gurallary

  2. Aýna gyrasy üwemek üçin metal bagyr göwher ýylmaýjy tigirler

  3. Daş profilini üwemek üçin metal zynjyr göwher ýylmaýjy tigirler

  4.Metal baglanyşyk göwher göwher nokady

  5.Metal Bond göwher türgenleşikleri