Täze web sahypasy açyldy

ZHENGZHOU RUIZUAN DIAMOND TOOL CO., LTD(RZ) täze web sahypasy: www.

RZ kompaniýasy 10 ýyldan gowrak wagt bäri göwher guralynda ýöriteleşendir.Müşderilere üwemek, kesmek, öwürmek, üwemek, burawlamak we gaýtadan işlemek üçin gurallar bermäge borçlanýarys.Oňa abraziw gurallar we tigirler, göwher / CBN tigirleri we gurallary, PCD / PCBN goýmalary we gurallary, wolfram karbid goýmalary we gurallary, HSS polat gurallary we kesijileri girýär.Indi bizde iki sany önümçilik çyzgysy, tigir öndürýän çyzyklar we kesiş gurallary öndürýän çyzyklar bar.Soňky 10 ýylda web sahypamyz, Statik web sahypasyndan dinamiki web sahypasyna, web sahypasyny görkezmekden Interaktiw web sahypasyna çenli başdan geçirýär.

Indi täze web sahypasy diňe önümimiziň suratyny däl, eýsem wideolaryny hem görkezip biler.Bu üweýji tigir öndürýän çyzyklarymyzy we kesiş gurallaryny öndürýän çyzyklarymyzy has köp öwrenmäge kömek eder.Şeýle hem wideoda göwher gurallarymyzyň jikme-jikliklerini we amaly jikme-jikliklerini görkezip bileris.Agaç işläp bejermek gurallary üçin üweýji tigirler, Awtoulag pudagynda kesiş gurallary, Aýna äýnekleri üweýji tigirler, daş daşlary üçin göwher ýylmaýjy tigirler, polat polatlar üçin öwrümler, profil üweýji meýilleşdiriji pyçaklar, PCD we CBN kesijileri bilen silindr kellesi, pyçak bilen ýiti CBN tigirlerimiz, käse tigirleri bilen ýitileşýän pyçaklar, göwher bölekleri bilen daş burawlamak we alýumin profil kesmek, polat kesmek we beýleki köp sanly polat kesiş programmalary.

Wideo funksiýalaryndan başga, täze web sahypasy gönüden-göni sargyt bermäge kömek edýär.Adaty göwher üweýji tigirlerimizi ýa-da CBN üweýji tigirleri ýa-da PCD kesiş gurallaryny gowy görýän bolsaňyz, sargyt edip, göni töläp bilersiňiz.

Customöriteleşdirilen göwher gurallarymyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, inerenerimiz bilen göni gürleşip bilersiňiz.

Täze göwher gural web sahypalarymyza aşyk boljakdygyňyza ynanyň.

Haýsydyr bir önüm bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

ZhengZhou Ruizuan Almaz Tools Co., Ltd.
2021-11-28


Iş wagty: 28-2021-nji noýabr